Hotline
0937 37 2646

Tien Do CoastarTiến độ Coastar 

Tiến độ Coastar đầu tháng 4-2017


14/04/2017 Tiếp tục san lấp mặt bằng để hoàn thiện khu vực tiếp khách Coastar Estates Cafe zone 
Tiến độ Coastar tháng 4
Tiến độ Coastar tháng 4

Tiến độ Coastar tháng 4
Tiến độ Coastar tháng 4

Tiến độ Coastar tháng 4
Tiến độ Coastar tháng 4

=====

5/4/2017 San lấp mặt bằng làm khu vực tiếp khách Cafezone với cảnh quan cây xanh.


coastar hô tràm

coastar hô tràm

coastar hô tràm


coastar hô tràm
 
Cập nhật tiến độ dự án Coastar Hồ Tràm ngày 01/04/2017

VÌ SAO CHỌN Coastar Hồ Tràm?